listopad 17 nie 2019

Turniej Otwarte Mistrzostwa Oleśnicy w Tenisie Stołowym

zakończony
Kategorie
  1. 9:00 - szkoła podstawowa - brak wpisowego
  2. 9:00 - amator - 20 zł
  3. 9:00 - open - 20 zł
Plakat turnieju Otwarte Mistrzostwa Oleśnicy w Tenisie Stołowym

REGULAMIN

„Otwarte Mistrzostwa Oleśnicy w Tenisie Stołowym”

1. CEL: Upowszechnianie aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców Oleśnicy i okolic, popularyzacja tenisa stołowego.

2. ORGANIZATOR: Oleśnicki Kompleks Rekreacyjny Atol Sp. z o. o. i Klub Sportowy „AJDE” Oleśnica.

3. TERMIN I MIEJSCE: Turniej odbędzie się w niedzielę 17.11.2019 r. w Hali Sportowej OKR Atol Sp. z o. o. w Oleśnicy ul. Kochanowskiego 2, 56-400 Oleśnica. Rozpoczęcie rozgrywek dla uczestników o godzinie 09:00.

4. UCZESTNICTWO:

a) Turniej jest otwarty, z podziałem startujących na kategorie bez podziału na płeć:

• Szkoły podstawowe

• Amatorzy (zawodnicy nieposiadający licencji PZTS od co najmniej 2 lat)

• OPEN z licencją zawodniczą

UWAGA! Organizator w przypadku zgłoszenia małej ilości zawodników w poszczególnych kategoriach, zastrzega sobie prawo odwołania rywalizacji w tej kategorii. Minimalna ilość zgłoszonych do pojedynczej kat. wiekowej to 4 zawodników. Dopuszcza się udział zawodnika wiekiem młodszego w starszej kategorii. uwaga! Bez możliwości powrotu do pierwotnej kategorii.

b) Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność i nie mają przeciwwskazań lekarskich.

c) Zawodnicy biorący udział w turnieju nie są ubezpieczeni przez organizatora rozgrywek. Zaleca się ubezpieczenie NW we własnym zakresie. Organizator oraz sędziowie nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki zaistniałe przed, w trakcie i po zawodach.

d) Uczestnicy poniżej 18 roku życia zobowiązani są posiadać pisemną zgodę rodziców.

e) Wszyscy zawodnicy zobowiązani są posiadać własny sprzęt, strój sportowy i obuwie zmienne.

f) Organizator ma prawo nie dopuścić do gry zawodników, którzy: • są pod wpływem alkoholu lub innych używek, • swoją grą lub zachowaniem stanowią zagrożenie dla innych uczestników turnieju.

g) Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na hali lub w szatniach.

h) Uczestników turnieju obowiązuje przestrzeganie Regulaminu Hali Sportowej Oleśnickiego Kompleksu Rekreacyjnego Atol Sp. z o. o. w Oleśnicy.

5. ZAPISY:

a) Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w Hali Sportowej OKR Atol Sp. z o. o. Oleśnica lub elektronicznie na adres: zapisy@atol.olesnica.pl do dnia 14.11.2019 r. do godziny 15:00. W mailu należy podać imię, nazwisko, wiek, kategorię, numer telefonu kontaktowego. Ilość miejsc ograniczona.

b) Zgłoszenie uczestnictwa jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu zawodów.

c) Potwierdzenie uczestnictwa w dniu zawodów w godz. 8:00 do 8:30. Po upływie wyznaczonego czasu dopisanie się do listy zawodników nie jest możliwe.

6. WPISOWE: a) Uczniowie szkół podstawowych – udział bezpłatny. b) Pozostałe kategorie– wpisowe w wysokości 20 zł od osoby, płatne w dniu zawodów w Hali Sportowej OKR Atol Sp. z o. o.

7. SYSTEM ROZGRYWEK: a) System rozgrywek uzależniony od ilości zgłoszonych zawodników. b) Organizator nie dopuszcza możliwości startu jednego zawodnika w wielu kategoriach. c) W przypadku rozgrywek w grupach końcową kolejność ustala się na podstawie następujących kryteriów: • liczba wygranych meczów • różnica między setami wygranymi a przegranymi • wynik bezpośredniego pojedynku d) Obowiązują zasady gry zgodne z przepisami PZTS.

8. SĘDZIOWIE: a) Mecze sędziowane są wzajemnie i towarzysko przez uczestników. b) Nad prawidłowym przebiegiem zawodów nadzór ma sędzia główny (stolikowy).

9. NAGRODY: Zdobywcy miejsc 1-3 otrzymują nagrody rzeczowe, dyplomy i medale.

*Pozostałe informacje w regulaminie

Miejsce bitwy