wrzesień 30 nie 2018

Turniej Otwarte Mistrzostwa Chorzowa w Tenisie Stołowym

zakończony
Kategorie
  1. 0:00 - wiekowa (chłopcy, rocz. 2006 i młodsi)
  2. 0:00 - wiekowa (chłopcy, rocz. 2005-2003)
  3. 0:00 - wiekowa (chłopcy, rocz. 2002-1999)
  4. 0:00 - wiekowa (Mężczyźni - rocz. 1998-1982)
  5. 0:00 - wiekowa (M. 1981-1969)
  6. 0:00 - wiekowa (M.1968-1958)
  7. 0:00 - wiekowa (M. 1957 i starsi)
  8. 0:00 - open (Kobiety)
  9. 0:00 - open
Plakat turnieju Otwarte Mistrzostwa Chorzowa w Tenisie Stołowym

REGULAMIN OTWARTYCH MISTRZOSTW CHORZOWA W TENISIE STOŁOWYM

Organizator:
 Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Chorzowie
 Ognisko TKKF Chorzów
Cel:
 popularyzacja tenisa stołowego
 zachęcenie do aktywnego wypoczynku

Miejsce:
Chorzów – hala sportowa, ul. Dąbrowskiego 113

Termin:
30 września 2018 godz. 10.00

Uczestnictwo:
 w Turnieju mogą brać udział zawodnicy bez względu na wiek i płeć
 zgłoszenia osób przyjmowane na miejscu do godz. 9.45
 zawodnicy przed turniejem podpisują oświadczenie o braku jakichkolwiek przeciwwskazań do udziału w
zawodach
 osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w imprezie pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody opiekuna
 wpisowe 5 zł, 10 zł

Kategorie wiekowe:
 Chłopcy - rocz. 2006 i młodsi, 2005-2003, 2002-1999,
 Mężczyźni - rocz. 1998-1982, 1981-1969, 1968-1958, 1957 i starsi
 OPEN Kobiet
 OPEN

System rozgrywek:
System rozgrywek ustala organizator – w zależności od ilości zgłoszeń. Turniej rozgrywany piłeczkami plastikowymi

Nagrody
Nagrody za miejsca 1-3

Miejsce bitwy