listopad 11 pon 2019

Turniej OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI w Praszce

zakończony
Kategorie
  1. 10:00 - amator („A” - do 40 lat ( 1979r. i młodsi )) - 15 zł
  2. 10:00 - amator („B” - do 60 lat (1978 - 1959 )) - 15 zł
  3. 10:00 - amator („C” - powyżej 60 lat ( 1958 i starsi )) - 15 zł
  4. 13:00 - amator („D” - kobiety amatorki ( bez licencji )) - 15 zł
  5. 13:00 - open ("E") - 15 zł
Plakat turnieju OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI w Praszce

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI

Patronat: Starosta Powiatu Oleskiego , Burmistrz Praszki

Termin : 11 LISTOPADA 2019 r. ( poniedziałek ) godz. 10.00

Miejsce : Hala sportowa „KOTWICA” w Praszce ul. Sportowa 7”A”

Kategorie:

„A” - do 40 lat ( 1979r. i młodsi ) - godz. 10.00
- amatorzy i zawodnicy grający w 4 i niższej lidze

„B” - do 60 lat (1978 - 1959 ) - godz. 10.00
- amatorzy i zawodnicy grający w 4 i niższej lidze

„C” - powyżej 60 lat ( 1958 i starsi ) - godz. 10.00
- amatorzy i zawodnicy grający w 4 i niższej lidze

„D” - kobiety amatorki ( bez licencji ) - godz.13.00

„E” - OPEN - godz.13.00
- zawodnicy z licencją bez limitu ligowego, amatorzy

Zgłoszenia: w dniu turnieju - 30 min przed daną kategorią

Wpisowe: 15,00 zł od osoby ( start w dwóch kategoriach)

Nagrody: I-IV miejsca - puchary , nagrody rzeczowe

Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce

Informacje: Z-ca Dyrektora M-GOKiS ds. sportu – Jarosław Knaga
M-GOKIS Praszka Sport sport@mgokis.praszka.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE: Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków.
Obowiązek ubezpieczenia zgodnie z art.52 Ustawy o Kulturze Fizycznej z dnia 19.01.1996r. należy do uczestników .Osoby niepełnoletnie obowiązuje zgoda rodziców
UWAGA: Zawodnik biorący udział w turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów sportowych

Miejsce bitwy