listopad 09 sob 2019

Turniej Ogólnopolski turniej tenisa stołowego - Liśnik Duży 2019

zakończony
Kategorie
  1. 9:00 - wiekowa (junior - dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2002-2004) - brak wpisowego
  2. 9:00 - wiekowa (kadet - dziewczęta i chłopcy urodzeniu w latach 2005-2006) - brak wpisowego
  3. 9:00 - wiekowa (młodzik - dziewczęta i chłopcy urodzenie w latach 2007-2008) - brak wpisowego
  4. 9:00 - wiekowa (żak - dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2009-2010) - brak wpisowego
  5. 9:00 - wiekowa (skrzat - dizewczęta i chłopcy urodzeni w 2011 roku i młodsi) - brak wpisowego
Plakat turnieju Ogólnopolski turniej tenisa stołowego - Liśnik Duży 2019
1.0rganizator: 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janiny Wierzchowskiej w Liśniku Dużym Uczniowski Klub Sportowy "Panda" w Liśniku Dużym.

2.Patronat honorowy: 
Lubelski Kurator Oświaty,

3. Patronat medialny: 
TVP 3 Lublin

4. Termin i miejsce: 09 listopada 2019 roku (sobota), początek gier godz. 9.15, sala gimnastyczna Publicznej Szkoły Podstawowej w Liśniku Dużym, Liśnik Duży 161.

5. Cel:
- promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, 
- integracja młodzieży i wdrażanie zasad fair- play, 
- odkrywanie utalentowanych tenisistów stołowych, 
- optymalizacja wykorzystania infrastruktury sportowej na terenie gminy Gościeradów.

6. Uczestnictwo:

W zawodach nie obowiązują licencje sportowe.

Turniej zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
- junior - dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2002-2004,
- kadet - dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2005-2006,
- młodzik - dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2007-2008,
- żak - dziewczęta i chłopcy urodzeni w latach 2009-2010,
- skrzat - dziewczęta i chłopcy urodzeni w 2011 roku i młodsi.

7. Zgłoszenia:
Zgłoszenia do zawodów przyjmowane będą do dnia 07 listopada 2019 roku do godz, 21.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej: edytadom@op.pl. (w zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, rok urodzenia zawodnika oraz miejscowość/szkołę/ klub/ z której pochodzi).

8. System rozgrywek:
Decyzję dotyczącą wyboru systemu gier podejmuje Sędzia Główny przed zawodami w zależności od ilości uczestników i możliwości organizacyjnych.

9. Nagrody:
Zdobywcy miejsc 1-4 otrzymają dyplomy, puchary i nagrody rzeczowe. Wszystkim startującym zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

10. Sprawy finansowe:
Zadanie jest współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Kuratorium Oświaty w Lublinie. Organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłaty startowe nie będą pobierane. Wszyscy uczestnicy zostaną objęci nieodpłatnym wyżywieniem. 

Miejsce bitwy