maj 26 sob 2018

Turniej MISTRZOSTW POLSKI AMATORÓW W TENISIE STOŁOWYM POD PATRONATEM POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

zakończony
Kategorie
  1. 9:00 - amator (19-39 lat (urodzeni w latach 1979-1999))
  2. 14:15 - amator (40-55 lat (urodzeni w latach 1963-1978))
  3. 13:15 - amator (56 -65 lat (urodzeni w latach 1953-1962)
  4. 9:00 - amator (66 lat i starsi (urodzeni w roku 1952 i wcześniej))
  5. 10:00 - open (19-49 lat)
  6. 10:30 - open (50 lat i więcej)
Plakat turnieju MISTRZOSTW POLSKI AMATORÓW  W TENISIE STOŁOWYM POD PATRONATEM POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO

Komunikat Organizacyjny
MISTRZOSTW POLSKI AMATORÓW W TENISIE STOŁOWYM POD PATRONATEM POLSKIEGO ZWIĄZKU TENISA STOŁOWEGO TORUŃ 26-27.05.2018 r. 

1. Organizator:- ENERGAKTSTORUŃ

2. Termin i miejsce: 26-27.05.2018r. Hala Sportowa Uniwersyteckiego Centrum Sportu UMK Toruń; ul. Św. Józefa 17 Toruń

3. Cel rozgrywania:

- promocja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania patologiom społecznym;

- popularyzacja tenisa stołowego oraz udział jak największej ilości zawodników w aktywnym i czynnym życiu sportowym.

- umożliwienie porównania umiejętności amatorów-pasjonatów tenisa stołowego z różnych rejonów kraju i wyłonienie mistrzów Polski w poszczególnych kategoriach.

4. Uczestnictwo, warunki udziału:

- w Mistrzostwach Polski Amatorów w tenisie stołowym (zwanych dalej Mistrzostwami), w pierwszym dniu zawodów w kategoriach wiekowych, mogą wziąć udział zawodnicy z polskim obywatelstwem, którzy nigdy nie brali udziału w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego i Wojewódzkie Związki Tenisa Stołowego (z wyjątkiem zawodów dla weteranów i amatorów).

- uprawnionymi do startu w Mistrzostwach w pierwszym dniu zawodów w kategoriach wiekowych są również zawodnicy, którzy pierwszy raz wystąpili lub nadal występują w w/w rozgrywkach po ukończeniu 40 roku życia (wiek weterana);

- uprawnionymi do startu w Mistrzostwach w drugim dniu zawodów w kategoriach Open są wszyscy wymienieni wyżej zawodnicy i dodatkowo zawodnicy, którzy występują lub w przeszłości występowali w rozgrywkach organizowanych przez PZTS na zasadach określonych w punkcie 5.

- każdy zawodnik zobowiązany jest wypełnić i podpisać oświadczenie o swoim udziale w zawodach na własną odpowiedzialność (załącznik nr. 1) Oświadczenie należy przekazać organizatorowi w czasie potwierdzania udziału w biurze zawodów lub przesłać wcześniej scan oświadczenia z odręcznym podpisem mailem razem z formularzem zgłoszeniowym.

5. Kategorie, system rozegrania zawodów i program minutowy zawodów: Kategorie:

- 19-39 lat (urodzeni w latach 1979-1999) – tylko amatorzy nie zrzeszeni do 40 roku życia

- 40-55 lat (urodzeni w latach 1963-1978) – tylko amatorzy nie zrzeszeni do 40 roku życia

- 56 -65 lat (urodzeni w latach 1953-1962 - tylko amatorzy nie zrzeszeni do 40 roku życia

- 66 lat i starsi (urodzeni w roku 1952 i wcześniej)- tylko amatorzy nie zrzeszeni do 40 roku życia

- OPEN – 19-49 lat

- OPEN – 50 lat i więcej

Zasady uczestnictwa w kategoriach OPEN

-wszyscy zawodnicy z 4 kategorii wiekowych dla amatorów i dodatkowo zawodnicy, którzy występują lub występowali w przeszłości w rozgrywkach organizowanych przez PZTS wg. nast. kryteriów:

- V i IV liga – wszyscy byli i obecnie grający zawodnicy .

- III liga – tylko zawodnicy z zastosowaniem 2 letniej karencji (ostatni występ w III lidze w sezonie 2015/2016)

- II liga – tylko zawodnicy z zastosowaniem 4 letniej karencji ( ostatni występ w II lidze w sezonie 2013/2014 )

- I liga i Superliga – tylko zawodnicy z zastosowaniem 6 letniej karencji ( ostatni występ w I lidze lub superlidze w sezonie 2011/2012 ).

Ważne!! W związku z brakiem możliwości weryfikacji w kategoriach Open nie mogą wziąć udziału zawodnicy, którzy wcześniej występowali w III lidze i wyżej a obecnie występują lub występowali w czasie karencji w rozgrywkach jakiejkolwiek ligi tenisa stołowego w innym kraju.

Preferowany system grupowo-pucharowy z możliwością zajęcia 3 miejsca z lewej strony tabeli. Organizator może zmienić system rozgrywania zawodów na inny, właściwy do ilości uczestników.

Przewidywany program zawodów:

26.05.2018-sobota

8.00 - 8.30

- Potwierdzanie udziału w kat.56-65 lat,i kat. 66 lat i starsi, gry treningowe

8.30 – 9.00

- Losowanie kat.56 -65 lat i kat. 66 lat i starsi

9.00

- Rozpoczęcie gier w kat. 56-65 lat i kat. 66 lat i starsi

13.15 – 13.45

- Uroczyste otwarcie mistrzostw i dekoracje najlepszych zawodników w kat. 56-65 lat i 66 lat +

8.00 –13.15

- Potwierdzanie udziału w kat.19-39 lat i 40-55 lat

13.45- 14.15

- Losowanie kat. 19-39 lat , kat. 40-55 lat i gry treningowe

14.15

- Rozpoczęcie gier w kat. 19-39 lat i kat. 40-55 lat

Po zakończeniu gier

- Ceremonia dekoracji najlepszych zawodników w kat. 19-39 lat i 40-55 lat

27.05.2018 -Niedziela

09.00 – 10.00

- Potwierdzanie udziału w kategoriach. OPEN

10.00 –10.30

- Losowanie kategorii OPEN

10.30

- Rozpoczęcie gier w kategorii OPEN

Po zakończeniu gier

- Ceremonia dekoracji najlepszych zawodników w kategoriach OPEN i uroczyste zamknięcie Mistrzostw

6. Miejsce zawodów

Zawody zostaną rozegrane na hali sportowej nowoczesnego Centrum Sportu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 16 stołach. W tym samym obiekcie znajduje się basen, do którego wszyscy uczestnicy zawodów i osoby im towarzyszące będą mogli zakupić bilety ulgowe.

7. Zgłoszenia:
Do dnia 21.05.2018 r. (poniedziałek)) do godz. 22.00 prosimy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia ( w załączniku) udziału w Mistrzostwach i potwierdzenie wpłaty wpisowego na konto podane na karcie zgłoszeniowej, wyłącznie mailem na adres: janusz@julia.com.pl Zawodnicy, którzy pierwszy raz wystąpili w rozgrywkach PZTS po ukończeniu 40 roku życia, zobowiązani są wypełnić rubrykę w karcie zgłoszenia z informacją w którym to było sezonie i w jakim klubie. Byli zawodnicy z licencjami PZTS, którzy mogą wystąpić w kategoriach OPEN zobowiązani są o wypełnienie rubryk w karcie zgłoszenia dotyczących ich ostatniego występu w rozgrywkach PZTS (ostatni sezon i klub).

8. Nocleg i wyżywienie:

Noclegi i wyżywienie uczestnicy załatwiają we własnym zakresie.

Informacja i pomoc - Janusz Grajkowski 602-685-662

9. Opłaty : Wpisowe - 40 zł. od każdej kategorii .

10. Nagrody: Po trzech najlepszych zawodników w każdej kategorii zostanie wyróżnionych i I nagrodzonych.

za Organizatora Janusz GRAJKOWSKI

Miejsce bitwy