grudzień 06 pią 2019

Turniej Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego Wiśniowa

zakończony
Kategorie
 1. 16:00 - szkoła podstawowa (kl. I-III - dziewczęta) - brak wpisowego
 2. 16:00 - szkoła podstawowa (kl. I-III - chłopcy) - brak wpisowego
 3. 16:00 - szkoła podstawowa (kl. IV-VI - dziewczęta) - brak wpisowego
 4. 16:00 - szkoła podstawowa (kl. IV-VI - chłopcy) - brak wpisowego
 5. 16:00 - szkoła podstawowa (kl. VII- VIII - dziewczęta) - brak wpisowego
 6. 16:00 - szkoła podstawowa (kl. VII- VIII - chłopcy) - brak wpisowego
 7. 16:00 - open (Kobiety + 16) - brak wpisowego
 8. 16:00 - open (Mężczyźni +16) - brak wpisowego
Plakat turnieju Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego Wiśniowa

REGULAMIN MIKOŁAJKOWEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO 2019

 

1. Organizator: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej.

Klub Tenisa Stołowego Wiśniowa „JOŃCZYK PARKIETY”.

2. Cel turnieju:

 • Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w Naszej Gminie. • Sportowa rywalizacja w duchu zasady „fair play”.

• Wyłonienie najlepszych tenisistów amatorów w poszczególnych kategoriach wiekowych.

 

3. Miejsce zawodów i termin:

• Sala Gimnastyczna ZPO Wiśniowa - 06.12.2019r. (piątek) - godz. 16:00

Zgłoszenia przyjmowane będą w dzień rozgrywanego turnieju.

4. Zasady uczestnictwa, zgłoszenia:

• Prawo do uczestnictwa w turnieju mają dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe zamieszkałe w Gminie Wiśniowa (obowiązuje legitymacja szkolna lub dowód osobisty),

• Uczestników obowiązuje strój i obuwie sportowe.

 

5.  Kat. wiekowa:

 • szkoła podstawowa (kl. I-III) -(dziewczęta i chłopcy)
 • szkoła podstawowa (kl. IV-VI) -(dziewczęta i chłopcy)

• szkoła podstawowa (kl. VII- VIII- (dziewczęta i chłopcy)

 • open (+16) -(kobiety i mężczyźni)

 6. System rozgrywania turnieju:

• Zawody będą rozgrywane do dwóch przegranych meczów oraz dwóch wygranych setów

(w przypadku wyniku 1:1 w setach zawodnicy rozgrywać będą 3 seta),

7. Sędziowanie:

 

• W zależności od liczby zawodników system może ulec zmianie,• Zgodnie z przepisami PZTS, • Zawody są rozgrywane piłeczkami organizatorów, • Przy stołach zawodnicy sędziują sobie sami lub zawodnik nie biorący udziału w grze, • Kwestie sporne rozstrzyga sędzia główny, • Zawodnik wygrywający mecz przekazuje wynik i piłeczkę do stołu sędziowskiego.

8. Nagrody: Osoby zajmujące trzy pierwsze miejsca otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

9. Postanowienia końcowe: • Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane złym stanem zdrowia uczestników. • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty materialne powstałe w trakcie trwania imprezy.

• Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Miejsce bitwy