grudzień 09 nie 2018

Turniej Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego w Przyrowie

zakończony
Kategorie
  1. 10:00 - wiekowa (chłopcy klasy 1-4)
  2. 10:00 - wiekowa (dziewczynki klasy 1-4)
  3. 10:00 - wiekowa (chłopcy klasy 5-8)
  4. 10:00 - wiekowa (dziewczynki klasy 5-8)
  5. 10:00 - wiekowa (gimnazjum (chłopcy i dziewczęta razem))
  6. 12:30 - open
Plakat turnieju Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego w Przyrowie

Regulamin turnieju:

Cel:
Popularyzacja tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży.

Organizator:
Katolickie Stowarzyszenie Sportowe Rzeczpospolitej Polskiej oraz Amatorska Liga Tenisa Stołowego w Częstochowie.

Miejsce zawodów:
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Przyrowie, ul. Szkolna 44.

Termin rozgrywek:
09.12.2018 r. - godzina 10:00. Open ok. godz. 12:30.

Uczestnicy:
- zgłaszanie uczestnictwa - 30 min przed otwarciem turnieju,
- za stan zdrowia i ubezpieczenie zawodników organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

Kategorie wiekowe:
- chłopcy klasy 1-4.,
- dziewczynki klasy 1-4.,
- chłopcy klasy 5-8.,
- dziewczynki klasy 5-8,,
- gimnazjum (chłopcy i dziewczęta razem),
- OPEN (wszyscy chętni - dorośli).

Nagrody:
Dla najlepszych trzech zawodników organizatorzy przewidzieli puchary.

Wpisowe:
Kategorie dzieci i młodzieży bez wpisowego. Open - 10 zł wpisowego.

kontakt do organizatorów:
tel. 505837856, 607040366.

Postanowienia końcowe:
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni. W sprawach spornych nieujętych w niniejszym regulaminie rozstrzyga organizator.

Inne:
Dla wszystkich uczestników organizator zapewnia posiłek.

Miejsce bitwy