kwiecień 07 nie 2019

Turniej MEMORIAŁ JÓZEFA „MIŁOSZA” SZCZEPAŃSKIEGO

zakończony
Kategorie
  1. 10:00 - open (Kobiety) - 15 zł
  2. 10:00 - open (Mężczyźni do 16 lat) - 15 zł
  3. 10:00 - open (Mężczyźni 17-50 lat) - 15 zł
  4. 10:00 - weteran (mężczyźni od 51 lat) - 15 zł
  5. 10:00 - uczniowie/absolwenci do 1991 - brak wpisowego
Plakat turnieju MEMORIAŁ JÓZEFA „MIŁOSZA” SZCZEPAŃSKIEGO

Regulamin Turnieju Tenisa Stołowego MEMORIAŁ JÓZEFA „MIŁOSZA” SZCZEPAŃSKIEGO

 Data i miejsce: 7 kwietnia 2019r godz 10,00 w Hali Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie ul Kosynierów 2B ( wejście równie ż od ul Kórnickiej)

Cel turnieju: Uczczenie pamięci Józefa „Miłosza” Szczepańskiego, nauczyciela WF w ZSR Środa w latach 1957-1991 Kontynuacja idei turnieju zaprojektowanego przez Józefa „Miłosza Szczepańskiego.

Organizator: Zespół Szkół Rolniczych w Środzie

Uczestnicy: Turniej o charakterze otwartym, w szczególnym wypadku adresowany do absolwentów – uczniów J. M. Szczepańskiego

Zapisy: W dniu zawodów w godzinach 8,30 - 9,30.

Możliwe jest także wcześniejsze zgłoszenie na adres organizatora.

Nagrody: Organizator przewiduje puchary za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii. W miarę możliwości i w zależności od liczby zgłoszeń możliwe będą również niespodzianki.

Wszelki sprawy sporne rozstrzyga organizator. Ubezpieczenie we własnym zakresie. - Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatniach oraz na sali.

- Zawodników obowiązuje strój sportowy (głównie zmienne, czyste obuwie) oraz posiadanie własnego sprzętu do gry. W sprawach spornych i nie zawartych w regulaminie decyduje organizator.

Inne:Uczestnicy mają obowiązek zgodnie z filozofią patrona imprezy ambitnie walczyć i jednocześnie świetnie się bawić!

Miejsce bitwy