luty 02 nie 2020

Turniej III Turniej Tenisa Stołowego Kobiet i Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Celestynów

zakończony
Kategorie
 1. 10:00 - open (kobiety) - brak wpisowego
 2. 10:00 - open (mężczyźni) - brak wpisowego
Plakat turnieju III Turniej Tenisa Stołowego Kobiet i Mężczyzn o Puchar Wójta Gminy Celestynów
 

REGULAMIN

III TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO KOBIET I MĘŻCZYZN O PUCHAR WÓJTA GMINY CELESTYNÓW

 

A. CEL

 • Popularyzacja gry w tenisa stołowego.
 • Umożliwienie pasjonatom tenisa stołowego porównanie swoich umiejętności. 
 • Integracja dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Aktywne spędzanie czasu wolnego.

B. ORGANIZATOR

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Celestynowie ul. Regucka 1.

C. TERMIN I MIEJSCE

Turniej odbędzie się 2 lutego 2020 r. (niedziela) o godz. 10.00 w Hali Sportowej przy ulicy prof. Hilarego Koprowskiego 2.

D. ZGŁOSZENIA DO TURNIEJU 

 • kategoria Open kobiet i mężczyzn
 • ukończone 15 lat
 • należy wypełnić kartę zgłoszeniową i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku osób niepełnoletnich kartę zgłoszeniową i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka wypełnia rodzic lub prawny opiekun. Dokumenty dostępne są do pobrania w wersji elektronicznej na stronie www.gokcelestynow.pl 
 • kartę zgłoszenia i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: sport@gokcelestynow.pl , złożyć w sekretariacie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Celestynowie przy ulicy Reguckiej 1 lub w budynku Hali Sportowej przy ulicy prof. Hilarego Koprowskiego 2
 •  zapisy do dnia 30 stycznia 2020 r.

 

E. SYSTEM ROZGRYWEK I PRZEPISY GRY

 • Czas trwania turnieju uzależniony jest od liczby zgłoszonych uczestników. 
 • Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego PZTS. 
 • Mecze rozgrywane są do 3 zwycięskich setów.
 • Sety rozgrywane są do 11 punktów zdobytych przez jedną ze stron; przy wyniku seta 10:10 gramy do dwóch punktów przewagi.
 • Maksymalna Liczba zgłoszeń w kategorii mężczyzn wynosi 40 , maksymalna liczba w kategorii kobiet wynosi 40.

F. LOSOWANIE

 Odprawa techniczna połączona z losowaniem odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 9:30.

G. NAGRODY

- KATEGORIA KOBIET 

 • za zajęcie I miejsca puchar oraz medal 
 • za zajęcie II i III miejsca medal oraz puchar

- KATEGORIA MĘŻCZYZN

 • za zajęcie I miejsca puchar oraz medal 
 • za zajęcie II i III miejsca medal oraz puchar

H. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:  Wszystkich zawodników obowiązuje strój sportowy.  Zawodnicy powinni posiadać własne rakietki.  Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania turnieju rozstrzyga organizator.  Uczestnicy turnieju są zobowiązani do przestrzegania regulaminu turnieju oraz regulaminu Gminnej Sali Gimnastycznej w Celestynowie.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione lub pozostawione w szatni.  Organizator nie zapewnia ubezpieczenia N/W podczas turnieju.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów.  Zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.  Udział w turnieju jest bezpłatny.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu rozgrywek, który może ulec modyfikacji ze względu na ostateczną ilość zgłoszonych zawodników.

Miejsce bitwy