luty 10 nie 2019

Turniej II OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR BURMISTRZA RADZYMINA

zakończony
Kategorie
  1. 10:00 - wiekowa (Dzieci) - brak wpisowego
  2. 10:00 - wiekowa (junior) - brak wpisowego
  3. 12:00 - wiekowa (senior mł.) - brak wpisowego
  4. 12:00 - wiekowa (senior st.) - brak wpisowego
  5. 12:00 - weteran - brak wpisowego
Plakat turnieju II OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO O PUCHAR BURMISTRZA RADZYMINA

REGULAMIN Otwartego Turnieju Tenisa Stołowego w Radzyminie

I. ORGANIZATOR

Radzymiński Ośrodek Kultury i Sportu

II. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU

Niedziela 10.02.2019 Hala Sportowa ROKIS, Jana Pawła II 20 w Radzyminie

III. ZGŁOSZENIA NA ADRES POCZTY:

mzalewski@radzymin.pl LUB

W DNIU ZAWODÓW NAJPÓŹNIEJ NA PÓŁ GODZINY PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAWODÓW. ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKOWO MUSI BYĆ POTWIERDZONE OSOBIŚCIE W DNIU ZAWODÓW NAJPÓŹNIEJ NA 15 MINUT PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAWODÓW. ZGŁOSZENIE MUSI BYĆ WYPEŁNIONE I PODPISANE. MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW TO 120 OSÓB. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

IV. NAGRODY ZA ZAJĘCIE MIEJSC W PRZEDZIALE 1-3 PRZEWIDZIANE SĄ DROBNE NAGRODY RZECZOWE I PAMIĄTKOWE PUCHARY.

V. UCZESTNICTWO DO ROZGRYWEK DOPUSZCZONE SĄ OSOBY ZDROWE (BRAK KONTUZJI). UCZESTNICTWO W TURNIEJU MA CHARAKTER DOBROWOLNY, KAŻDY BIORĄCY W NIM UDZIAŁ CZYNI TO NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ. W PRZYPADKU UDZIAŁU W TURNIEJU OSÓB NIEPEŁNOLETNICH, WYMAGANE JEST PISEMNE OŚWIADCZENIE OPIEKUNA. PRAWO UCZESTNICTWA W ZAWODACH W KATEGORIACH A,B MAJĄ WYŁĄCZNIE ZAWODNICY NIEPOSIADAJĄCY LICENCJI ZAWODNICZEJ PZTS NA SEZON 2018/2019 (NIE DOTYCZY LICENCJI WETERANA, TRENERA, AMATORA, NIEPEŁNOSPRAWNEGO, SĘDZIEGO) PRAWO UCZESTNICTWA W ZAWODACH W KATEGORIACH C,D,E MAJĄ ZAWODNICY NIEPOSIADAJĄCY LICENCJI ZAWODNICZEJ PZTS NA SEZON 2018/2019 ORAZ POSIADAJĄCY LICENCJE ZAWODNICZE (UCZESTNICZĄCY MAKSYMALNIE W ROZGRYWKACH III LIGI)

VI KATEGORIE:

A DZIECI (2006 I MŁODSI) START O GODZINIE 10:00

B JUNIOR (2005-2001) START O GODZINIE 10:00

C SENIOR MŁ (2000-1979) START O GODZINIE 12:00

D SENIOR ST (1978-1959) START O GODZINIE 12:00

E WETERAN (1958 I STARSI) START O GODZINIE 12:00

VII. PRZEPISY GRY W CZASIE ROZGRYWEK OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY GRY W TENISA STOŁOWEGO PZTS. SYSTEM ROZGRYWEK UZALEŻNIONY BĘDZIE OD ILOŚCI STARTUJĄCYCH. TURNIEJ PROWADZI UPRAWNIONY SĘDZIA GŁÓWNY, NATOMIAST MECZE SĘDZIUJĄ SAMI ZAWODNICY LUB OSOBY WYZNACZONE PRZEZ ORGANIZATORA. KAŻDY Z UCZESTNIKÓW ZOBOWIĄZANY JEST POSIADAĆ WŁASNĄ RAKIETKĘ DO TENISA STOŁOWEGO ORAZ BUTY I STRÓJ SPORTOWY. UWAGA: ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ ZMIANY SYSTEMU ROZGRYWEK ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH.

VIII. DYSKWALIFIKACJE I WYKLUCZENIA ZAWODY ZOSTANĄ ZWERYFIKOWANE JAKO PRZEGRANA BEZ GRY (WALKOWER) W PRZYPADKU GDY: 1. ZAWODNIK Z WŁASNEJ WINY NIE STAWIŁ SIĘ DO ROZGRYWEK LUB SPÓŹNI SIĘ WIĘCEJ NIŻ 5 MINUT. 2. ZAWODNIK WZBRANIA SIĘ GRAĆ POD KIERUNKIEM WYZNACZONEGO SĘDZIEGO. 3. ZAWODNIK ODCHODZI OD STOŁU PRZED ZAKOŃCZENIEM SPOTKANIA.

IX. PROTESTY I ODWOŁANIA WSZYSTKIE PROTESTY I ODWOŁANIA POWINNY BYĆ SKŁADANE PISEMNIE, OPATRZONE SZCZEGÓŁOWYM OPISEM I CZYTELNYM PODPISEM OSOBY SKŁADAJĄCEJ PROTEST. PROCEDURA TA POWINNA NASTĄPIĆ BEZPOŚREDNIO PO ZAKOŃCZENIU SPOTKANIA PO UPRZEDNIM POINFORMOWANIU ARBITRA O ZAMIARZE WNIESIENIA UWAG DO PROTOKOŁU SPOTKANIA. X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH RADZYMIŃSKI OŚRODEK KULTURY I SPORTU Z SIEDZIBĄ W RADZYMINIE PRZY UL. JANA PAWŁA II 20. PRZETWARZA DANE OSOBOWE ZAWARTE W FORMULARZU ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW WYŁĄCZNIE W CELU PRZEPROWADZENIA I ORGANIZACJI IMPREZY. DANE NIE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE ŻADNYM INNYM PODMIOTOM. DANE SĄ CHRONIONE ZGODNIE Z USTAWĄ O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH. OSOBIE, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, PRZYSŁUGUJE PRAWO DO ICH WGLĄDU I POPRAWIANIA. ADMINISTRATOR DANYCH ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WYKORZYSTANIA DANYCH W ZAKRESIE WIZERUNKU, IMIENIA I NAZWISKA, NAZWY MIEJSCOWOŚCI, SZKOŁY W CELACH PROMOCYJNYCH W POSTACI PUBLIKACJI W MEDIACH, SZCZEGÓLNIE W STOSUNKU DO OSÓB I KLUBÓW, KTÓRE ZOSTANĄ WYRÓŻNIONE ZA ŚWIADOMĄ ZGODĄ OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ.

Miejsce bitwy