wrzesień 07 sob 2019

Turniej I Turniej Tenisa Stołowego w ramach XIII Dni Czosnowa o Puchar Wójta Gminy Czosnów

zakończony
Kategorie
  1. 11:00 - wiekowa (Rocznik 2005 i młodsi -chłopcy) - brak wpisowego
  2. 11:00 - wiekowa (Rocznik 2005 i młodsi - dziewczynki) - brak wpisowego
  3. 11:00 - wiekowa ( Urodzeni w latach 2001 - 2004 - chłopcy) - brak wpisowego
  4. 11:00 - wiekowa ( Urodzeni w latach 2001 - 2004 - dziewczynki) - brak wpisowego
  5. 14:00 - open - brak wpisowego
Plakat turnieju I Turniej Tenisa Stołowego w ramach XIII Dni Czosnowa o Puchar Wójta Gminy Czosnów

SRS Łomna i KTS Nowy Dwór Mazowiecki zapraszają na I Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Czosnów w ramach XIII Dni Czosnowa.

Turniej odbędzie się 7 września. (sobota) w Szkole Podstawowej im. Macieja Rataja w Małocicach (adres: Małocice, ul Wojska Polskiego 86, 05-152 Czosnów).

Zostanie on rozegrany w kategoriach:
- godz. 11.00 - Rocznik 2005 i młodsi (z podziałem na chłopców i dziewczynki);
- godz. 11 - Urodzeni w latach 2001 - 2004 (z podziałem na chłopców i dziewczynki);
- godz. 14.00 - Kategoria Open (wszyscy chętni).

System rozgrywek zostanie ustalony w dniu zawodów w zależności od liczby zgłoszonych osób.
Zapisy 15 minut przed rozpoczęciem gier w danej kategorii.

Kontakt:
www.facebook.com/srslomna;
www.facebook.com/ktsnowydwormaz;
e-mail: srslomna@gmail.com;
kom.: 504-462-528.


KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
1. Organizator:
SRS ŁOMNA - Tenis Stołowy
KTS Nowy Dwór Mazowiecki

2. Partnerzy:
Urząd Gminy Czosnów

3. Termin i miejsce:
7.09.2019:
- godz. 11.00 - Rocznik 2005 i młodsi (z podziałem na chłopców i dziewczynki);
- godz. 11 - Urodzeni w latach 2001 - 2004 (z podziałem na chłopców i dziewczynki);
- godz. 14.00 - Kategoria Open (wszyscy chętni).

Szkoła Podstawowa im. Macieja Rataja w Małocicach (adres: Małocice, ul Wojska Polskiego 86, 05-152 Czosnów).

4. Cel:
- promocja aktywnego stylu życia;
- popularyzacja tenisa stołowego;
- integracja, dzieci, młodzieży i dorosłych.

5. Uczestnictwo i sposób rozgrywania:
Zawody będą rozgrywane zgodnie z Regulaminem Rozgrywek PZTS na sezon 2019/20.
System rozgrywek zostanie ustalony w dniu zawodów w zależności od liczby zgłoszonych osób.

6. Zgłoszenia :
Zgłoszenia przyjmowane są 15 minut przed rozpoczęciem gier w danej kategorii.

7. Wpisowe do turnieju:
We wszystkich kategoriach udział jest bezpłatny.

8. Nagrody:
- Puchary dla najlepszej trójki we wszystkich kategoriach.

9. Przepisy porządkowe:
9.1. Zawodnicy i zawodniczki nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w zawodach.
9.2. Każdy zawodnik jest zobowiązany do zapoznania się z komunikatem organizacyjnym.
9.3. Uczestników obowiązuje strój sportowy (zabroniona biała koszulka) oraz zmiana obuwia na buty z przeznaczeniem do sportów halowych.
9.4. Zawodnicy/zawodniczki występują w turnieju na własną odpowiedzialność.
9.5. Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia NNW.
9.6 Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada.
9.7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian oraz ostatecznej interpretacji zasad zawartych w komunikacie.
9.8. Każdy z uczestników zapisując się do turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych organizatorów, w szczególności do zdjęć i materiałów wideo.
9.9. W sprawach spornych lub nie ujętych w komunikacie organizacyjnym decydują organizatorzy.

11. Informacja RODO: Administratorem Twoich danych osobowych, które przekazałeś w celu zgłoszenia do udziału w Turnieju jest stowarzyszenie na rzecz rozwoju sportu w gminie Czosnów z siedzibą w Czosnowie ul. Strażacka 26, 05-152 Czosnów oraz
Klub Tenisa Stołowego Nowy Dwór Mazowiecki z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, ul.
Młodzieżowa 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych możesz skontaktować się z SRS Łomna lub KTS Nowy Dwór Mazowiecki w wybranej przez siebie formie
tj.: na adres email: srslomna@gmail.com lub ktsndm@gmail.com lub w tradycyjnej formie papierowej na adres: stowarzyszenie na rzecz rozwoju sportu w gminie Czosnów z siedzibą w Czosnowie ul. Strażacka 26, 05-152 Czosnów oraz Klub Tenisa
Stołowego Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Młodzieżowa 1, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki. Dane osobowe,
które przekazałeś SRS Łomna oraz KTS Nowy Dwór Mazowiecki będzie przetwarzał w celu związanym z udziałem w
rozgrywkach sportowych. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym jeżeli z jakichkolwiek
powodów nie będziesz chciał ich przekazać SRS Łomna i KTS Nowy Dwór Mazowiecki nie będzie w stanie spełnić swoich
obowiązków, tj. zapewnić udział w rozgrywkach sportowych. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane
do własnego użytku SRS Łomna i KTS Nowy Dwór Mazowiecki. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się
obsługą informatyczną, prawną, księgową lub organizacyjną SRS Łomna i KTS Nowy Dwór Mazowiecki, a także partnerzy
i sponsorzy SRS Łomna i KTS Nowy Dwór Mazowiecki. Twoje dane osobowe mogą być również udostępnione
instytucjom i organom państwowym, które są do tego upoważnione na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa. Z uwagi na zakres działalności prowadzonej przez SRS Łomna oraz KTS Nowy Dwór
Mazowiecki, a także cel przekazania, Twoje dane osobowe mogą także zostać udostępnione publicznie
m.in. w formie wyników z zawodów, opisów zawodów i meczów, statystyk lub innych komunikatów. Twoje
dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Twoje dane osobowe będą
przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą być podnoszone przez SRS Łomna i KTS
Nowy Dwór Mazowiecki lub przeciwko SRS Łomna i KTS Nowy Dwór Mazowiecki, o ile nie istnieją przepisy szczególne
określające czas, w którym powinny być przechowywane. Twoje dane osobowe mogą być przechowywane
przez dłuższy okres także z uwagi na cele archiwizacyjne i dokumentacyjne realizowane przez SRS Łomna i KTS Nowy
Dwór Mazowiecki. W każdym czasie masz prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
oraz prawo do przenoszenia danych. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Miejsce bitwy