styczeń 06 sob 2018

Turniej I Grand Prix Wiązowny w Tenisie Stołowym dla WOŚP 2018

zakończony
Kategorie
  1. 10:00 - wiekowa (Dzieci i rocznik 2006 i młodsi)
  2. 10:00 - wiekowa (Młodzież rocznik 2000 i młodsi)
  3. 12:00 - amator
  4. 12:00 - open
Plakat turnieju I Grand Prix Wiązowny w Tenisie Stołowym dla WOŚP 2018 Zapraszamy na I Turniej Grand Prix Wiązowny w Tenisie Stołowym w 2018 roku. Tym razem gramy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! W 2018 roku zawody odbywać się będą cyklicznie raz w miesiącu z prowadzoną klasyfikacją generalną po każdych zawodach. Ostatnimi zawodami będzie turniej TOP 12. W 2018 roku zmianie ulegają również kategorie rozgrywek: turniej będzie rozgrywany w 4 kategoriach: - Dzieci rocznik 2005 i młodsi -Młodzież rocznik 2004 i starsi( do 18 lat) -Amator(osoby bez licencji PZTS) -Open(wszyscy chętni bez ograniczeń) Dla pierwszych 6 zawodników w każdej kategorii przewidziane są medale. Wszystkich uczestników zapraszamy do zapoznania się z regulaminem zawodów.( Regulamin będzie dostępny na facebooku strony GKTS Wiązowna) REGULAMIN Grand Prix Wiązowny w Tenisie Stołowym 2018 Organizator: - GKTS Wiązowna Cel: - popularyzacja tenisa stołowego -podnoszenie poziomu umiejętności sportowych i psychomotorycznych mieszkańców z terenu gminy Wiązowna -integracja wiązowskiego środowiska sportowego. Terminy i miejsce turniejów: - zawody będą rozgrywane w zależności od możliwości logistycznych oraz w oparciu o kalendarz rozgrywek MZTS i PZTS. Zakłada się organizację zawodów cyklicznie -1 turniej w miesiącu. -hala sportowa Szkoły Podstawowej w Wiązownie ul. Kościelna 20 Zasady rozgrywek: -kategorie: -dzieci - r. 2005 i młodsi (początek turnieju godz. 10:00) -młodzież – r. 2004 i starsi-do 18 lat (początek turnieju godz. 10:00) -Amator – bez ograniczeń wiekowych, osoby które NIE POSIADAJĄ licencji PZTS (początek turnieju godz. 12:00) -Open –wszyscy zawodnicy posiadający licencje PZTS( początek turnieju godz. 12:30) Dopuszcza się do startu w kat. OPEN zawodników nie posiadających licencji PZTS. Zawodnik może startować maksymalnie w dwóch kategoriach wiekowych. Zgłoszenia do turnieju: Do turnieju należy zgłaszać się najpóźniej 15 min przed godziną rozpoczęcia poszczególnej kategorii. Wpisowe do poszczególnych kategorii wynosi 10 zł. Wpisowe należy uiścić w czasie zgłaszania do zawodów przy stoliku sędziowskim. System rozgrywek: Turnieje będą rozgrywane systemami(grupowym, pucharowym lub grupowo-pucharowym) w zależności od ilości uczestników, na na 6 stołach. O systemie rozgrywek decyduje organizator po uzyskaniu pełnej listy zapisanych uczestników. W zawodach obowiązują zasady PZTS. Turnieje rozgrywane będą piłeczkami celuloidowymi. Istnieje możliwość rozgrywania meczów piłeczkami plastikowymi po uprzednim uzgodnieniu tego faktu przez obydwu zawodników. Sędziowanie: punkty liczone są przez grających zawodników, w sytuacjach spornych należy natychmiast zgłosić się do sędziego głównego zawodów, który rozstrzyga spór. Punktacja: Miejsce: 1. -30 pkt 2. -27 pkt 3. -25 pkt 4. -23 pkt 5. -21 pkt 6. -19 pkt 7-8. -17 pkt 9-12. -15 pkt 13-16. -13 pkt 17-24. -11 pkt 25-32. -9 pkt 33-40. - 7 pkt Prowadzona jest klasyfikacja punktowa po każdym turnieju. Najlepszych 12. zawodników po zakończonym cyklu z każdej kategorii rozegra ostatni Turniej „TOP-12” Warunki uczestnictwa: -Do rozgrywek zgłaszają się zawodnicy zdrowi. -Uczestnictwo w turniejach ma charakter dobrowolny, każdy biorący udział czyni to na własną odpowiedzialność. -Udział w turniejach osób niepełnosprawnych –wymagane jest oświadczenie na piśmie opiekuna. Uwagi końcowe: 1. Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminów wewnętrznych obiektu. 2.Wymagany jest strój sportowy ( obuwie na jasnej podeszwie oraz strój sportowy /spodenki i koszulka/ 3. Zawodnicy biorący udział w turnieju obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry. 4. Zawodnicy ponoszą pełna odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje , wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach 6.Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mieniaw trakcie rozgrywek. 7.Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie organizator. 8. W kwestiach nie objętych regulaminem ostateczna decyzje podejmuje organizator. 9. W szat ni nie należy pozostawiać rzeczy wartościowych. 10. Odbiór i przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest zgłoszeniem do turnieju Potwierdzenie danych osobowych: -Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia wyłącznie w celach przeprowadzenia i organizacji turnieju. -Dane nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Dane są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Administrator danych zastrzega sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania danych osobowych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska, w celach promocyjnych w postaci publikacji w mediach, szczególnie w stosunku do osób, które zostaną wyróżnione. GKTS Wiązowna, 02.01.2018 r.
Miejsce bitwy