grudzień 22 sob 2018

Turniej Gwiazdkowy Turniej "LOTTO"

zakończony
Kategorie
  1. 10:00 - open
  2. 9:00 - open (Kat. do 60 lat - 23.12.2018 r. godz. 09.00)
  3. 10:00 - open (Kat. powyżej 60 – 23.12.2018 r. godz. 10.00)
Plakat turnieju Gwiazdkowy Turniej "LOTTO"

Regulamin Turnieju Gwiazdkowego LOTTO 

 

1. Nazwa turnieju:

1.1. Turniej Gwiazdkowy LOTTO (dalej nazywany turniejem)

 

2. Organizatorzy:

2.1. LOTTO ZOOLESZCZ Gwiazda Bydgoszcz

2.2. ZOOLESZCZ Zbigniew Leszczyński

2.3. Pasjonaci dyscypliny z regionu www.pingpong.bydgoszcz.pl

2.4. KS Gwiazda Bydgoszcz

 

3. Cel:

3.1. Popularyzacja dyscypliny tenisa stołowego.

3.2. Umożliwienie rywalizacji amatorów/pasjonatów z zawodnikami profesjonalnymi.

3.3. Integracja środowiska pasjonatów tenisa stołowego.

3.4. Promowanie aktywnego trybu życia jako formy profilaktyki zdrowotnej.

 

4. Termin i miejsce:

Turnieje  jednodniowe, singlowe  rozegrane zostanią, w hali klubu sportowego Gwiazda w Bydgoszczy przy ul. Bronikowskiego 45, 85-350 Bydgoszcz w dniach 22-23.12.2018 r.

4.1.  Kat. OPEN  –   22.12.2018 r. godz. 10.00,

4.2. Kat. do 60 –    23.12.2018 r. godz. 09.00,

4.3.Kat. powyżej 60–    23.12.2018 r. godz. 10.00.

5. Warunki uczestnictwa

5.1. Kat. OPEN wszyscy chętni bez ograniczeń.

5.2. Kat do 60 lat – urodzeni w 1959 roku i młodsi:

5.2.1.1. niezrzeszeni w Polskim Związku Tenisa Stołowego (PZTS),

5.2.1.2. zrzeszeni w PZTS i występujący w 3 (trzeciej) i niższych ligach rozgrywkowych PZTS,

5.2.1.3. występujący wcześniej w II lidze, I lidze i ekstralidze przy zachowaniu poniższych okresów karencyjnych:

5.2.1.3.1. występujący w II lidze – 3 lata od ostatniego występu ligowego, nie dotyczy kobiet;

5.2.1.3.2.występujący w I lidze  – 5 lat od ostatniego występu ligowego, nie dotyczy kobiet;

5.2.1.3.3. występujący w ekstralidze  – 7 lat od ostatniego występu ligowego, kobiety 3 lata.

5.3. Kat powyżej 60 lat – urodzeni w 1958 roku i starsi.

 

5.4. Dodatkowymi warunkami uczestnictwa w Turnieju jest:

5.4.1. Opłacenie wpisowego w dniu zawodów w wysokości 20 zł;

5.4.2. Zgłoszenie mailowe/telefoniczne chęci uczestnictwa w turnieju do 21.12. godz. 20.00

Email: haberroza@poczta.onet.pl; tel. 502-117-586. 

5.4.3. Zgłoszenie osobiste w dniu zawodów 30 min przed rozpoczęciem turnieju.

 

6. Organizacja zawodów.

6.1. System rozgrywek określi Organizator w zależności od ilości chętnych zgłoszonych do każdego turnieju. W przypadku ilości zgłoszonych:

6.2.1. do 6 zawodników - 1 tabela, każdy z każdym.

6.2.2. 7-10 zawodników - 2 tabele grupowe, z których zwycięzcy zagrają półfinały z 2-kami drugiej grupy, 3-ki zagrają o miejsce 5-te, 4-ki zagrają o miejsce 7-dme a 5-tki o miejsce 9-te.

6.2.3. 11 i więcej zawodników - według tabelek systemu ruskiego (12, 16, 24, 32, 48, 64 i.t.d) systemem do dwóch przegranych meczy (z wyjątkiem zawodnika/czki, który zajmie trzecie miejsce - jedna przegrana) przy czym Organizatorzy postarają się w zależności od frekwencji umożliwić każdemu uczestnikowi rozegranie 4 pojedynków singlowych (gra o miejsca) do 3 wygranych setów bez względu na osiągane rezultaty (o ile sami zainteresowani będą chcieli te gry rozgrywać). W przypadku frekwencji powyżej 32 zawodników w turnieju organizator zastrzega sobię możliwość zmiany ilości rozegranych setów w pojedynkach o miejsca do 2 wygranych.

6.3. W turnieju wszyscy losowani będą bez rozstawienia.

6.4. Uczestnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie i ubezpieczają się we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki w trakcie zawodów.

6.5. Rozstrzygniecie wszystkich spraw spornych, nie objętych tym regulaminem pozostaje w gestii organizatora.

 

7. Nagrody i wyróżnienia

Zawodnicy, którzy zajmą miejsca 1-3 w poszczególnych kategoriach otrzymają puchary i atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatorów (wymienionych w pkt. 2.1-2.2)

 

8. Kontakt

Robert RÓŻYŃSKI – haberroza@poczta.onet.pl  - tel. 502-117-586

Zbigniew LESZCZYŃSKI – zooleszcz@zooleszcz.pl  - tel. 501-638-476

Mariusz PRYMULA – biuro@ergoprojekt.nazwa.pl - tel. 690-953-390

Grzegorz ZIÓŁKOWSKI – g.ziolkowski@eltrox.pl - tel. 723-893-497

Paweł BRZEZIŃSKI  –  brzezik2@o2.pl - tel. 785-615-667

Miejsce bitwy