grudzień 11 sob 2021

Turniej Grand Prix Gminy Czosnów w Tenisie Stołowym 2021- 11.XII.2021

Kategorie
  1. 9:00 - open (do lat 18) - brak wpisowego
  2. 9:00 - weteran (40+) - brak wpisowego
  3. 12:00 - debel open - brak wpisowego
  4. 15:00 - open - brak wpisowego
Plakat turnieju Grand Prix Gminy Czosnów w Tenisie Stołowym 2021- 11.XII.2021
Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Sportu w Gminie Czosnów z sekcją tenisa stołowego SRS Łomna zaprasza na cykl turniejów Grand Prix w tenisie stołowym.
Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Czosnów.
Miejsce:
Szkoła Podstawowa w Łomnie (adres: Łomna, ul. Jana Kochanowskiego 89, 05-152 Czosnów).
Terminy turniejów:
- 31.10.2021
- 13.11.2021
- 11.12.2021
Zgłoszenia na miejscu w dniu zawodów, do 15 minut przed rozpoczęciem danej kategorii. Turniej rozgrywany będzie na 6 stołach Tibhar Smash.
Kategorie:
9:00 - Junior - urodzeni w roku 2003 i później
9:00 - Wterean 40+ - urodzeni w roku 1982 i wcześniej
12:00 - Debel (wszyscy chętni)
15:00 - Open (wszyscy chętni)
System rozgrywek uzależniony od ilości zawodników w danej kategorii.
Nagrody:
Medale za miejsca 1-3. Puchary i nagrody rzeczowe za miejsca 1-3 w klasyfikacji generalnej.
Zasady ogólne:
Stosujemy się do obostrzeń sanitarnych wynikających z sytuacji epidemiologicznej.
Do klasyfikacji generalnej wliczane będą wszystkie trzy turnieje.
Zawody będą rozgrywane zgodnie z Regulaminem Rozgrywek PZTS na sezon 2020/21.
Zawodnicy i zawodniczki nie mogą mieć przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w zawodach.
Uczestników obowiązuje strój sportowy (zabroniona biała koszulka) oraz zmiana obuwia na buty z przeznaczeniem do sportów halowych.
Zawodnicy/zawodniczki występują w turnieju na własną odpowiedzialność.
Organizator nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia NNW.
Za rzeczy zgubione podczas zawodów organizator nie odpowiada.
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian oraz do ostatecznej interpretacji zasad.
Każdy z uczestników zapisując się do turnieju wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach promocyjnych organizatora, w szczególności do zdjęć i materiałów wideo.
W sprawach spornych lub nie ujętych w zasadach przeprowadzenia turnieju decyduje organizator.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu turnieju, godziny jego rozpoczęcia lub miejsca, o czym będzie na bieżąco informować na stronie wydarzenia.
Kontakt:
www.facebook.com/srslomna
e-mail: srslomna@gmail.com
kom.: 504-462-528
Miejsce bitwy