czerwiec 24 nie 2018

Turniej GRAND PRIX DUCZEK

zakończony
Kategorie
  1. 10:00 - open (OLDBOY)
  2. 10:00 - wiekowa (do lat 18)
  3. 12:00 - open
Plakat turnieju GRAND PRIX DUCZEK

Grand Prix Duczki

Kategorie:

  • OLDBOY – godz. 10:00
  • DO 18 LAT – godz. 10:00
  • OPEN – godz. 12:00

Wpisowe: 10 zł

System: do dwóch przegranych / grupowy – w zależności od liczby uczestników

Informacje:

Grand Prix Duczki odbywa się w cyklu dziesięciu turniejów rozgrywanych od września do czerwca. Zawodnicy otrzymują punkty w zależności od zajętego miejsca w każdym z turniejów. Dwa najsłabsze wyniki zawodnika z dziesięciu turniejów zostają odrzucone. Po ostatnim turnieju w cyklu następuje zakończenie Grand Prix, zsumowanie punktów oraz rozdanie nagród dla najlepszych zawodników w każdej kategorii.

Miejsce bitwy