maj 03 pią 2019

Turniej Amatorski Turniej z okazji 1 i 3 maja- Radziejów 2019

zakończony
Kategorie
 1. 10:00 - amator - brak wpisowego
Plakat turnieju Amatorski Turniej z okazji 1 i 3 maja- Radziejów 2019

REGULAMIN

AMATORSKIEGO OTWARTEGO TURNIEJU W TENISA STOŁOWEGO RADZIEJÓW 2019

Z OKAZJI 1 i 3 MAJA

 

1.      Cel:   

 • Upowszechnianie gry w tenisa stołowego 
 • Promocja aktywnego stylu życia wśród wszystkich grup społecznych, jako skutecznej formy profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałania patologiom społecznym.
 • Udział jak największej ilości osób w aktywnym i czynnym życiu sportowym.
 • Integracja środowiska uprawiających tenis stołowy, bez względu na poziom sportowy

2.      Organizator:  

 • Ognisko TKKF „Radziejowianka”
 • Współorganizator Miejski Zespół Szkół w Radziejowie

3.      Termin i miejsce rozgrywek:

 • 3.05.2019 r.(piątek), Godzina 1000 - sala gimnastyczna MZS im. Franciszka Malinowskiego w Radziejowie ul. Szkolna 28  - tel.kontaktowy 691330381

4.      Uczestnictwo:

 • AMATORZY Turniej przeznaczony jest dla amatorów gry w tenisa stołowego oraz dla członków PZTS z przynajmniej 5 letnią przerwą w rozgrywkach ligowych.

5.      System rozgrywek:

 • System przeprowadzenia turnieju ustala organizator (grupowy), uzależniony jest od ilości zawodników biorących udział w turnieju. Rozstawienie zawodników poprzez losowanie.

6.      Sprawy finansowe:

 • Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.

7.      Nagrody:

 • dla najlepszych przewidziane są puchary oraz nagrody rzeczowe

8.      Postanowienia końcowe:   

 • Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników i nie odpowiadają za rzeczy pozostawione i zagubione w trakcie turnieju
 • Zawodnikom udostępnia się szatnie i natryski.
 • Wszystkie sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

 

Miejsce bitwy