marzec 22 nie 2020

Turniej AMATORSKI OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO JEZIORA WIELKIE 2020

zakończony
Kategorie
  1. 10:00 - amator - 15 zł
Plakat turnieju AMATORSKI OTWARTY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO JEZIORA WIELKIE 2020

REGULAMIN

AMATORSKIEGO OTWARTEGO TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO

JEZIORA WIELKIE 2020.

  1. Cel:  

Promocja aktywnego stylu życia oraz promocja tenisa stołowego.

Udział jak największej ilości osób w aktywnym i czynnym życiu sportowym.

Integracja środowiska uprawiających tenis stołowy, bez względu na poziom sportowy

  1. Organizator:  Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich
  2. Termin i miejsce rozgrywek:

- 22.03.2020r.(niedziela), Godzina 1000

- sala GOKiR w Jeziorach Wielkich, Jeziora Wielkie 98   tel. kontaktowy 603 059 701

  1. Uczestnictwo:

 Turniej przeznaczony jest dla amatorów gry w tenisa stołowego powyżej 18 roku życia z przynajmniej 10 letnią przerwą w rozgrywkach ligowych (nie dotyczy zawodników po 60. roku życia)

  1. System rozgrywek:    

System przeprowadzenia turnieju ustala organizator ( grupowy) lub rosyjski uzależniony  od ilości zawodników biorących udział w turnieju. Rozstawienie zawodników poprzez losowanie.

  1. Sprawy finansowe:

Wpisowe od osoby 15 zł.

Zawodnicy przyjeżdżają na koszt własny.

  1. Nagrody:

dla najlepszych przewidziane są puchary oraz nagrody rzeczowe

  1. Postanowienia końcowe:   

Organizatorzy nie ubezpieczają zawodników i nie odpowiadają za rzeczy pozostawione i zagubione w trakcie turnieju
- Wszystkie sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.


 
www.kultura.jeziorawielkie.pl

www.facebook.com/osrodek.kultury.33

Miejsce bitwy