Stół betonowy ZS nr 56

Antoniego Fontany 1, 01-835 Warszawa, Poland , liczba stołów: 4

Opis
Na terenie boiska szkolnego, czasami zamknięte