Stół betonowy ZS nr 56

Warszawa, Bielany, liczba stołów: 4

Opis
Na terenie boiska szkolnego, czasami zamknięte