Sala ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W ŁADY

pruszkowski, Raszyn, Długa 49, liczba stołów:

Zorganizowane turnieje