Sala ZESPÓŁ SZKOLNO - PRZEDSZKOLNY W ŁADY

Raszyn, Długa 49, liczba stołów:

Zorganizowane turnieje