Sala Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krzczonowie

Leśna 2, 23-110 Krzczonów, Poland , liczba stołów: 10

Wynajem
informacja w placówce
Opis sali
Dane na stronie: http://zspkrzczonow.pl/
Zorganizowane turnieje