Sala Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach

3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny, Poland , liczba stołów: 10

Wynajem
Wszelkie informacje w sekretariacie i księgowości szkoły: https://zscl.pl/index.php/administracja
Opis sali
Sala przynależąca do ZS: 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny. Mała sala gimnastyczna.
Zorganizowane turnieje