Sala Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych,ul. Gomulińskiego 2

Pruszków, Gomulińskiego 2, liczba stołów: 10

Wynajem
kontakt z dyrekcją szkoły: zsois_dyrektor@wp.pl
Opis sali
Informacje o obiektach sportowych na stronie: https://www.zsoispruszkow.pl/obikety.html
Zorganizowane turnieje