Sala Ząbki- Szkoła Podstawowa nr 1 przy ul. Harcerskiej 9.

Piłsudskiego 35, 05-091 Ząbki, Poland , liczba stołów: 8

Opis sali
Hala Szkoły Podstawowej nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach przy ul. Harcerskiej 9.
Zorganizowane turnieje