Stół betonowy Warszawa Świętokrzyska

Świętokrzyska, Warszawa, Poland , liczba stołów: 3

Opis
Stoły są na terenie szkoły Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curi. Stoły są ustawione na kostce brukowej. Jest oświetlenie i ławeczki.