Sala Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kamienna 40, 53-308 Wrocław, Poland

Zorganizowane turnieje