Stół betonowy Ul. Wyki obok ujęcia wody oligoceńskiej

Kazimierza Wyki 8, 01-318 Warszawa, Poland , liczba stołów: 1