Stół betonowy Ul. Wyki obok ujęcia wody oligoceńskiej

, liczba stołów: 1