Sala Szkole Podstawowej Nr 1 - Gminazjalna Giżycko

giżycki, Giżycko, Gimnazjalna 1, liczba stołów: 5

Opis sali
?
Zorganizowane turnieje