Stół betonowy Szkoła Podstawowa Orląt Lwowskich

Bogusławskiego 8, 93-534 Łódź, Poland , liczba stołów: 1

Opis
Wejście na teren kompleksu sportowego przez furtkę od strony drogi rowerowej wzdłuż trasy Górna.