Stół betonowy Szkoła Podstawowa nr 71

Rojna 58C, 91-134 Łódź, Poland , liczba stołów: 2

Opis
Wejście na teren kompleksu sportowego furtką od głównego wejścia szkoły lub od strony Brynickiej.