Stół betonowy Szkoła Podstawowa nr 110

Zamknięta 3, 93-323 Łódź, Poland , liczba stołów: 3

Opis
Stoły na terenie szkoły. Wejście przez furtkę przy głównym wejściu. Stoły znajdują się bezpośrednio za szkołą.