Stół betonowy Szkoła Podstawowa Łódzkiego Stowarzyszenia Oświatowego

Józefa Babickiego 15, 94-056 Łódź, Poland , liczba stołów: 1