Stół betonowy Szkoła Podstawowa Krzysztofa Augustyniaka

Wyższa 32A, 93-266 Łódź, Poland , liczba stołów: 1

Opis
Stół znajduje się na terenie szkoły podstawowej.