Sala Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej

Polna 9A, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, Poland , liczba stołów: 8

Zorganizowane turnieje