Sala Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej

lęborski, Nowa Wieś Lęborska, Polna 9 a, liczba stołów: 8

Zorganizowane turnieje