Stół betonowy Stoły na Raabego

Eugeniusza Lokajskiego 3, 00-001 Warszawa, Poland , liczba stołów: 2

Opis
Bardzo dobre warunki do gry. Kostka brukowa, ławeczki.