Stół betonowy Stół przy boisku w parku Bródnowskim

Wyszogrodzka 11, 03-337 Warszawa, Poland , liczba stołów: 3