Stół betonowy Stół obok górki i siłowni plenerowej

Sołtana 6, 01-494 Warszawa, Poland , liczba stołów: 1