Stół betonowy stół do tenisa stołowego Kobyłka ul. Kordeckiego/ul.Olszewskiego

Karola Olszewskiego 33, 05-230 Kobyłka, Poland , liczba stołów: 1

Opis
betonowy stół do tenisa i betonowy stolik do szachów oraz minisiłownia pod chmurką