Stół betonowy Skwerek przy Julianowskiej

, liczba stołów: 1