Stół betonowy Skwer przy Szkole Podstawowej nr 137

Olimpijska 9C, 94-041 Łódź, Poland , liczba stołów: 1