Stół betonowy Skwer przy Retkińskiej

Retkińska 123, 94-004 Łódź, Poland , liczba stołów: 1