Stół betonowy Skwer przy Iwaszkiewicza

Juliana Przybosia 58, 91-170 Łódź, Poland , liczba stołów: 1

Opis
Stół jest na terenie parku osiedlowego. Otwarty jest maj-sierpień 7:00-21:00, wrzesień-kwiecień 8:00-20:00.