Sala Sala- Zespół Szkolno -Przedszkolny w Starej Wsi

bielski, Wilamowice, Dolna 12, liczba stołów: 8

Wynajem
informacja na miejscu
Opis sali
Sala należąca do ZSP
Zorganizowane turnieje