Sala Sala Sportowa w Głosce/ LKS Odra Głoska

średzki, Miękinia, Główna 20, liczba stołów: 8

Opis sali
Parkiet, stoły Andro.

Adres hali podstawowej:
ul. Główna 20, Głoska

Adres hali rezerwowej:

ul. Sportowa 2, Miękinia


Zorganizowane turnieje