Sala Sala Sportowa w Głosce/ LKS Odra Głoska

Główna 20, 55-330 Głoska, Poland , liczba stołów: 8

Opis sali
Parkiet, stoły Andro.

Adres hali podstawowej:
ul. Główna 20, Głoska

Adres hali rezerwowej:

ul. Sportowa 2, Miękinia


Zorganizowane turnieje