Sala Sala gimnastyczna Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Męcince

59-424 Męcinka; 10b, 59-424 Męcinka, Poland , liczba stołów: 10

Wynajem
Informacja pod adresem placówki: http://szkola.mecinka.pl/kontakt/
Opis sali
Informacja pod adresem placówki: http://szkola.mecinka.pl/kontakt/
Zorganizowane turnieje