Stół betonowy Remiza OSP w Ratułowie Dolnym

Przeginia, Poland , liczba stołów: 1