Sala Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach- sala gimnastyczna

Pomorska 25, 83-032 Pszczółki, Poland , liczba stołów: 8

Opis sali
Sala gimnastyczna przy szkole w Pszczółkach
Zorganizowane turnieje