Sala Publiczne Gimnazjum w Pszczółkach- sala gimnastyczna

gdański, Pszczółki, Pomorska 25, liczba stołów: 8

Opis sali
Sala gimnastyczna przy szkole w Pszczółkach
Zorganizowane turnieje