Sala Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku

pułtuski, Pułtusk, Marii Konopnickie 5, liczba stołów: 6

Zorganizowane turnieje