Sala Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Klaudyny Potockiej w Pułtusku

Marii Konopnickiej 5, 06-100 Pułtusk, Poland , liczba stołów: 6

Zorganizowane turnieje