Stół betonowy Przy szkole im. Marii Kann

Związku Walki Młodych 10, 02-786 Warszawa, Poland , liczba stołów: 2