Stół betonowy Podwórko przy Zakładowej

Leszka Białego 6, 92-402 Łódź, Poland , liczba stołów: 1