Stół betonowy Podwórko przy Wojewódzkiego

, liczba stołów: 1