Stół betonowy Podwórko przy Wojewódzkiego

Wacława Wojewódzkiego 2A, 92-446 Łódź, Poland , liczba stołów: 1